Na naszym Wydziale od wielu lat prowadzone są badania, dotyczące społecznej odpowiedzialności organizacji i zrównoważonego rozwoju, które pomagają nam lepiej zrozumieć te idee oraz proponować rozwiązania problemów utrudniających ich zastosowanie. Nasi badacze realizują też projekty naukowe, które dotyczą istotnych wyzwań współczesnego świata, pomagają instytucjom doskonalić polityki i praktyki zarządcze, a także kształtować świadomość społeczną w zakresie odpowiedzialności za przyszłość naszej planety. 

Projekty

Projekt KNOWMAN

Projekt TOO4TO

Projekt SISI4ALL, Neurodiversity-friendly smart work design.

Projekt: Globalne łańcuchy wartości, zrównoważony rozwój i zmiany technologiczne

RETHINK-GSC: Rethinking Global Supply Chains: measurement, impact and policy.

Jak wykryć wirusa w najbliższym otoczeniu? Interdyscyplinarny projekt w programie Nauka dla Społeczeństwa

Grant NCN dla dr hab. inż. Małgorzaty Zięby, prof. uczelni

Grant NCN dla dr Joanny Szulc

Nagroda dla artykułu o neuroróżnorodności

Publikacje naukowe i konferencje

Sustainable Investing: Assessing Socio-economic Impacts of Exchange-traded Funds

Grant NCN dla projektu o zatrudnialności osób neuroróżnorodnych

Odczarować Smart City – czy miasta mogą być Smart?

Wykład na konferencji “Building Bridges. Aligning finance with sustainability”

Zrównoważone inwestowanie – praca naukowców WZiE w wydawnictwie Elsevier

Artykuł w czasopiśmie Gender, Technology and Development

Grant w programie IDUB Carbonium