BMDA - Baltic Management Development Association | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

BMDA - Baltic Management Development Association

BMDA - Baltic Management Development Association

Organizacja została utworzona pod koniec 2002 roku. Ideą jej powstania było stworzenie regionalnej sieci rozwoju zarządzania. Powstała z inicjatywy uczelni wyższych, szkół biznesu, profesorów indywidualnych oraz przedstawicieli świata biznesu. Motto BMDA, to „Łączenie Wschodu i Zachodu”.  Instytucja jest swego rodzaju łącznikiem między szkołami zarządzania ze wschodu i z zachodu. Jej członkowie mogą dzielić się doświadczeniami z procesu transformacji, wzrostu gospodarczego oraz sposobów zarządzania organizacjami na rzecz osiągnięcia stabilizacji. Działania BMDA koncentrują się na rozwoju zarządzania regionem Morza Bałtyckiego.

Obecnie Instytucja zrzesza 70 członków z 27 krajów. W jej szeregi mogą wstępować instytucje, pracownicy naukowi i profesjonaliści ze świata biznesu i administracji publicznej. Przyjmowani są również członkowie korporacyjni, z obszaru regionu Morza Bałtyckiego. Członkami mogą zostać także interesariusze z innych krajów, zgadzający się z celami BMDA.

Od 2010 roku Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej jest członkiem BMDA.

Więcej o BMDA