Polska Komisja Akredytacyjna

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależnym gremium eksperckim działającym na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne a jej negatywna ocena może skutkować podjęciem przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną, zawsze uzyskiwały bardzo wysokie pozytywne oceny:

  • Informatyka i ekonometria (2014)
  • Zarządzanie (2016)
  • Zarządzanie inżynierskie (2017)
  • Analityka gospodarcza (2018)

Ponadto kierunek Zarządzanie, prowadzony na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, uzyskał ocenę wyróżniającą. Dzięki otrzymaniu oceny wyróżniającej, kierunek Zarzadzanie znalazł się w elitarnym gronie 252 kierunków, którym Polska Komisja Akredytacyjna przyznała oceny wyróżniające od 2002 roku.

Ten sukces udało się osiągnąć przede wszystkim dzięki dbałości o wysoką jakość kształcenia oraz stworzeniu sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania jakością

Więcej o akredytacji