PRME - The Principles for Responsible Management Education

PRME to inicjatywa założona w 2007 r., wspierana przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jej istotą jest podniesienie rangi zrównoważonego rozwoju na uczelniach na całym świecie oraz kształtowanie odpowiedzialnych liderów biznesu jutra. Przystąpienie do inicjatywy oznacza zobowiązanie się do przestrzegania 6 zasad, które formułują cel działań, wartości, które należy promować, metody ich osiągania, kierunek badań oraz wskazują potrzebę propagowania partnerstwa i wspierania dialogu w obszarze globalnej odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Rozwój PRME jest możliwy dzięki zaangażowaniu ponad 850 sygnatariuszy.

W 2019 roku Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej  dołączył do grona sygnatariuszy The Principles for Responsible Management Education (PRME), zobowiązując się do upowszechniania idei społecznej odpowiedzialności i wdrażania jej w procesach dydaktycznych, badawczych i zarządczych.

Więcej informacji