EFMD - European Foundation for Management Development

EFMD jest światową organizacją non-profit, która została założona w 1972 roku, zrzeszającą 972 instytucje (szkoły i firmy) z 90 krajów. Tworzona jest przez sieć 30 000 specjalistów zarządzania. Wywodzą się oni z różnych środowisk akademickich, biznesowych, służb publicznych i firm konsultingowych. Dzięki zrzeszaniu licznych profesjonalistów, EFMD jest unikatowym forum wymiany informacji, badań oraz nawiązywania nowych kontaktów i prowadzenia debaty na temat innowacji i najlepszych praktyk w zarządzaniu.

EFMD stworzyła program akredytowania szkół wyższych ”System Doskonalenia Jakości (EQUIS), który jest jednym z wiodących międzynarodowych systemów oceny jakości nauczania w zakresie zarządzania i administracji biznesowej. Program akredytujący EQUIS jest porównywalny ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

Wydział Zarządzania i Ekonomii jest członkiem EFMD od 2006 roku, a w 2022 roku rozpoczął proces akredytacji EQUIS.

Więcej informacji o EFMD