CEEMAN International Quality Accreditation | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

CEEMAN International Quality Accreditation

CEEMAN International Quality Accreditation

Akredytacja przyznawana jest przez Central and East European Management Development Association (CEEMAN). O akredytację instytucjonalną CEEMAN IQA mogą się ubiegać szkoły biznesu oraz uczelnie, które kształcą w obszarze zarządzania. Szczegółowej ocenie w ramach procesu akredytacji podlega m.in. misja i strategia rozwoju, dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku, innowacyjność kształcenia, relacje ze środowiskiem biznesu, internacjonalizacja.

W roku 2019 Wydział ZiE PG przeszedł pozytywnie proces oceny i uzyskał akredytację instytucjonalną CEEMAN IQA. Międzynarodowy zespół ekspertów oceniał wszystkie prowadzone na WZiE kierunki kształcenia, w kontekście siedmiu obszarów: strategia i cele, zarządzanie i struktury, tworzenie wiedzy (badania), transfer wiedzy (edukacja), zasoby, ciągłe doskonalenie / innowacje, zobowiązanie do odpowiedzialnych praktyk

Uzyskanie CEEMAN IQA  jest potwierdzeniem sprawnego funkcjonowania jednostki naukowej, dobrego poziomu dydaktyki oraz badań naukowych. Świadczy również o stabilności finansowej, wysokiej jakości kształcenia oraz kompleksowym podejściu do zaspokajania potrzeb.

„Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej zapewnia znakomitą i odpowiadającą potrzebom rynku edukację w zakresie zarządzania” – zapis z raportu końcowego oceny przeprowadzonej przez międzynarodową organizację CEEMAN.

Więcej o akredytacji