The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) 

AACSB - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wyższych Szkół Biznesu to prestiżowa, globalna organizacja typu non-profit, której głównym celem jest poprawa jakości edukacji. Członkami AACSB International są instytucje edukacyjne, firmy oraz inne podmioty z całego świata zajmujące się rozwojem edukacji w zakresie zarządzania (obecnie jest ich ponad 1700). 

AACSB International zajmuje się akredytowaniem na całym świecie szkół wyższych realizujących biznesowe programy nauczania na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.
Przedmiotem akredytacji prowadzonej przez AACSB International są: programy nauczania, organizacja studiów, osiągnięcia naukowe, kwalifikacje i struktura zatrudnianej kadry, realizacja różnych form współpracy międzynarodowej, baza dydaktyczno-naukowa oraz obsługa administracyjna. Uzyskanie tej prestiżowej akredytacji oznacza, iż dana instytucja edukacyjna jest w stanie spełnić rygorystyczne standardy jakościowe opracowane i aktualizowane przez AACSB International.

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, został członkiem AACSB Business Education Alliance w roku 2019 i obecnie jest w trakcie procesu akredytacji.

Więcej o akredytacji