Zarządzanie i Ekonomia WZiE wysoko w rankingu Perspektyw | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-22

Zarządzanie i Ekonomia WZiE wysoko w rankingu Perspektyw

Wydział
Miło nam poinformować, że Politechnika Gdańska po raz drugi zajęła trzecie miejsce wśród najlepszych uczelni technicznych, otrzymała wysoką 6 pozycję wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce oraz 1 miejsce w kategorii Wynalazczości w tegorocznym prestiżowym rankingu Perspektywy.

Ponadto dwa kierunki oferowane przez Wydział Zarządzania i Ekonomii dostały wysokie noty i otrzymały miejsce w zaszczytnej pierwszej 10:

  • Zarządzanie - 4 najlepszy kierunek w Polsce
  • Ekonomia - 10 najlepszy kierunek w Polsce

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy obejmuje polskie uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. Kryteriami branymi pod uwagę są: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał Naukowy, Wynalazczość, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia oraz Umiędzynarodowienie.

Serdecznie dziękujemy całej społeczności za wytężoną pracę ponieważ wspólny sukces jest efektem codziennych działań każdego z nas. 
375 wyświetleń