AMBA - Association of Masters In Business Administration

Jest to najstarsza i najbardziej prestiżowa międzynarodowa akredytacja przyznawana przez Stowarzyszenie MBA. Akredytacja ta to międzynarodowy standard dla wszystkich programów MBA, DBA i magisterskich. Stowarzyszenie MBA akredytuje obecnie programy dwóch procent najlepszych szkół biznesu w ponad 70 krajach. Obecnie jedynie 7 uczelni w Polsce posiada certyfikat AMBA.

Akredytacja AMBA dla Programu International MBA, została przyznana po raz pierwszy w 2015 roku. Kolejne pozytywne re-akredytacje Wydział Zarządzania i Ekonomii przeszedł w 2018 roku i w 2023 roku.  Objęły one Program International MBA oraz kierunek Zarządzanie w języku angielskim (specjalność International Management), jako jedyne studia magisterskie w Polsce. Ostatnia akredytacja AMBY została przyznana na okres 5 lat, jest zatem ważna do 2028 r.

Uzyskanie pozytywnej akredytacji, wymaga spełnienia szeregu warunków. W odniesieniu do studiów MBA, oceniane jest między innymi doświadczenie zawodowe studentów (liczone w latach) oraz droga zawodowa absolwentów. Pod uwagę bierze się również infrastrukturę uczelni, jakość i poziom zajęć, stopień umiędzynarodowienia, a nawet odpowiednią liczebność grup. W przypadku Programu International MBA, prowadzonego przez Wydział Zarządzania i Ekonomii, Komisja AMBA szczególnie doceniła jego unikatowość, międzynarodową kadrę wykładowców, formułę zajęć (połączenie wiedzy z analizą case study i zajęciami praktycznymi), profesjonalny proces rekrutacji i zaangażowanie władz wydziału i kierownictwa studiów w ich realizację. Za ogromny atut uznano także ścisłe relacje studiów ze sferą biznesu i przedsiębiorcami.

Więcej informacji o akredytacji AMBA