Uruchomienie projektu BA&VET z programu Erasmus+ | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-04-03

Uruchomienie projektu BA&VET z programu Erasmus+

erasmus
1 grudnia 2022 rozpoczęto realizację projektu BA&VET (Establishing greater permeability between vocational and higher education by developing and implementing dual bachelor's degree programs with integrated continuing vocational education programs).

W ramach inicjatywy Politechnika Gdańska, jako Partner, odpowiada za:

  • opracowanie koncepcji, metod i narzędzi ewaluacji programów szkoleń oraz programu studiów dualnych w zakresie określonym przez Lidera projektu,
  • współudział w opracowaniu koncepcji, programu i materiałów dydaktycznych dla studiów dualnych „Business Administration & Sustainable Management of SMEs”;
  • testowanie wybranych modułów programu.

Liderem projektu jest Hanse-Parlament z Niemiec, z którym Wydział Zarządzania i Ekonomii współpracuje od lat. 19 stycznia br. w Tallinie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt, projekt realizowany jest przez 6 partnerów.

Kierownikiem projektu jest dr inż. Marzena Grzesiak, profesor uczelni.

Budżet: 400 000 Euro.

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ Leading Action 2: COOPERATION BETWEEN ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS - COOPERATION PARTNERSHIPS, Higher Education Area.

Strona projektu

92 wyświetleń