I Sympozjum Naukowe Tech4Health | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-07-23

I Sympozjum Naukowe Tech4Health

Sympozjum
W dniach 19-21 lipca 2023 roku odbyło się I Sympozjum Naukowe Tech4Health. Jego celem było podkreślenie znaczenia nauki dla postępu społecznego, rozwoju technologicznego, ochrony środowiska i poprawy jakości życia. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii PG. 

W jego trakcie odbyły się prezentacje naukowe, panele dyskusyjne oraz warsztaty, w których młodzi i doświadczeni naukowcy mieli możliwość przedstawienia swoich badań i wyników pracy. W dyskusjach poruszane były tematy związane z technologią i nauką oraz jej rolą w społeczeństwie, etyką badań naukowych, komunikacją naukową i zrównoważonym rozwojem.

Zrealizowane Sympozjum jest związane z działalnością nowego Laboratorium Tech4Health będącego częścią jednego z centrów naukowych Politechniki Gdańskiej - Centrum BioTechMed

 

Laboratorium Tech4Health

Tech4Health to grupa zespołów badawczych, których celem jest przeniesienie wyników badań naukowych na praktyczne rozwiązania zwiększające jakość życia społeczeństwa. Jej działalność wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju, a w szczególności w Cel nr 3. Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu. Szybki transfer osiągnieć naukowych jest znacznie bardziej efektywny dzięki współpracy interdyscyplinarnej łączącej przedstawicieli różnych dyscyplin dlatego w skład zespołu wchodzą reprezentanci 5 wydziałów Politechniki Gdańskiej: Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziału Chemicznego, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii.

Obecnie zespół realizuje projekt dążący do opracowania systemu wczesnego ostrzegania o możliwości wystąpienia ogniska choroby zakaźnej.

Strona projektu OPT iGEN SANITAS

 

153 wyświetleń