Pracownicy WZiE w projekcie NEPTUN, Horyzont Europa | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-10

Pracownicy WZiE w projekcie NEPTUN, Horyzont Europa

NEPTUN
Interdyscyplinarny zespół Politechniki Gdańskiej pracuje nad podniesieniem doskonałości w wytwarzaniu w ramach projektu pt. New Approach to Innovate Technologies in Manufacturing (NEPTUN) finansowanego z programu Horyzont Europa.

Projekt prowadzony jest na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa i zorientowany jest na podniesienie kompetencji kadry naukowej i szkolenia oraz działania badawcze w takich dziedzinach jak:

  • druk 3D, interakcja człowiek–maszyna,
  • tworzenie bliźniaków cyfrowych (ang. digital twin),
  • wytwarzanie i badanie metamateriałów,
  • wykorzystanie dronów w zakładach produkcyjnych.

Wszystko zostanie wsparte obliczeniami w chmurze oraz technologiami VR/AR/MR z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów obliczeniowych, np. ewolucyjnych.

Partnerami projektu są wiodące europejskie ośrodki naukowe: Technische Universitaet Berlin (Niemcy), Kungliga Tekniska Hoegskolan Stockholm (Szwecja) oraz National University of Athens (Grecja).

Z ramienia Wydziału Zarządzania i Ekonomii w projekcie udział biorą:

Dr. hab Anna Lis, prof. uczelni oraz mgr Anna Wendt z Katedry Inżynierii Zarządzania i Jakości, odpowiedzialne za tworzenie i rozwój klastra doskonałości, a także mgr Alina Guzik i lic. Kinga Dytrych, które opracują multimedialny podręcznik dobrych praktyk i nowoczesnych metod kształcenia. 

Dzięki zadaniom przewidzianym w projekcie Politechnika Gdańska będzie mogła zostać wiodącym na świecie ośrodkiem naukowym, a także skutecznym partnerem dla przemysłu we wdrażaniu rozwiązań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji, czyli szeroko pojętego Przemysłu 4.0.

Dodatkowe informacje o inicjatywie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

165 wyświetleń