Międzynarodowa Konferencja Finansowa | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-29

Międzynarodowa Konferencja Finansowa

Wydział
W dniach 26-28 czerwca na Wydziale Zarządzania i Ekonomii odbyła się 28. międzynarodowa konferencja Multinational Finance Society.

Organizatorami konferencji byli: amerykańskie stowarzyszenie non-profit „Multinational Finance Society” oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Wśród zaproszonych gości przeważali naukowcy zza granicy, cenieni przedstawiciele ośrodków akademickich i badawczych ze Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Chin, Cypru, Niemiec, Tajwanu, Grecji, Kanady, Holandii, Izraela, Francji, Słowacji, Czech, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polski. Konferencja przyciągnęła ponad 70 uczestników. 

Konferencja MFS 2022 to międzynarodowe wydarzenie naukowe, którego celem jest zgromadzenie naukowców, nauczycieli akademickich, doktorantów i praktyków z różnych instytucji międzynarodowych, którzy prezentują wyniki badań dotyczące szeroko rozumianych zagadnień finansowych. Ponadto, w ramach dyskusji i wymiany doświadczeń, uczestnicy wypracowują rekomendacje dotyczące krajów uprzemysłowionych i rozwijających się, w kontekście ostatniego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz wyzwań współczesnego, globalnego świata. Międzynarodowe rynki finansowe i kapitałowe znacząco rozwinęły się w ciągu ostatniej dekady i zostały w pełni otwarte na postępujące procesy globalizacji. W tym nowo powstałym zglobalizowanym środowisku finansowym analiza korporacji, instytucji finansowych i rynków międzynarodowych wymaga zastosowania podejścia wielonarodowego i interdyscyplinarnego.

Organizatorzy konferencji z ramienia Wydziału Zarządzania i Ekonomii to przedstawiciele Katedry Finansów: dr hab. Błażej Prusak, prof. PG, dr Jarosław Ziętarski oraz mgr Piotr Kasprzak. 

127 wyświetleń