Konferencja "Income and wealth inequality: drivers and consequences" | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-16

Konferencja "Income and wealth inequality: drivers and consequences"

konferencja
Zapraszamy do udziału w Konferencji organizowanej przez Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnikę Gdańską oraz Luxembourg Income Study (LIS) w dniach 27-29 września 2023 r. ​​

Konferencja ma na celu przybliżenie najnowszych badań dotyczących nierówności, szukając odpowiedzi: jakie są przyczyny nierówności oraz jakie są konsekwencje nierówności ekonomicznych i społecznych. Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: trendy nierówności, nierówności międzypokoleniowe, nierówności wewnątrz gospodarstw domowych, nierówność płci i dyskryminacja na rynku pracy, konsekwencje zadłużenia gospodarstw domowych, determinanty i konsekwencje akumulacji bogactwa, rozumienie i pomiar ubóstwa z naciskiem na strategie jego redukcji i rozwoju gospodarczego, preferencje względem redystrybucji: pomiary, czynniki i efekty, edukacja, rynki pracy i nierówności, porównawcze oceny polityki społecznej i fiskalnej dotyczącej nierówności i ubóstwa, wpływ nowych technologii i AI na nierówności społeczne, ochrona środowiska a nierówności ekonomiczne, wybrane cele zrównoważonego rozwoju a nierówności społeczne. Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim.

Gościem specjalnym będzie: prof. Branko Milanović.

Zachęcamy naukowców do przesyłania referatów, które wykorzystują bazy danych LIS/LWS (https://www.lisdatacenter.org) lub podobne mikrodane dotyczące dochodów i majątku.

Dodatkowo podczas konferencji odbędzie się Debata: „The bridge between economic policy and research,” z udziałem decydentów i naukowców oraz warsztaty dla młodych naukowców na temat oprogramowania i technik pomiaru używanych w analizach nierówności i ubóstwa.

Przewidziana jest nagroda dla młodych badaczy (uzyskanie doktoratu po 2016 r.) za najlepszy referat (500 EUR) oraz za najlepszy poster (300 EUR).

Zapraszamy naukowców do nadsyłania pełnych artykułów lub rozszerzonych abstraktów nie krótszych niż 1000 słów. Szczegółowe informacje znajdują się w: 

Zaproszenie do składania zgłoszeń

Komitet organizacyjny:

  • dr Piotr Paradowski (przewodniczący),
  • prof. dr hab. Stanisław Maciej Kot,
  • dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. uczelni, 
  • dr hab. Michał Pietrzak, prof. uczelni, 
  • dr Dagmara Nikulin,
  • dr Andrzej Karalus, 
  • dr inż. Karol Flisikowski, prof. uczelni, 
  • mgr Magdalena Brygała,
  • mgr Yuxin Lu.

Miejsce konferencji: Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk.


Patroni wydarzenia:

112 wyświetleń