EMOS | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

EMOS

Studenci Analityki Gospodarczej, którzy wybiorą specjalność Analityk Danych, będą w kolejnych semestrach rozwijali swoje umiejętności w zakresie analizy statystycznej i ekonometrycznej na podstawie danych przekrojowych, panelowych, szeregów czasowych i czasoprzestrzennych. Dodatkowo będą mieli możliwość uczestniczenia w wyspecjalizowanych modułach obejmujących teoretyczne ramy programu magisterskiego, łączącego statystykę wspomaganą komputerowo (R, Python, Stata, Statistica, ARCGIS pro, Geoda, Tableau Public), metodologię prowadzenia badań oraz statystykę opisową. Wszystko to zapewni im doskonałą edukację w zakresie statystyki i przygotuje absolwentów tego kierunku do przyszłej kariery zawodowej w krajowych i zagranicznych instytucjach statystycznych lub odpowiedzialnych za produkcję danych statystycznych.

W ramach studiów EMOS certyfikowanych przez Eurostat, studenci Analityki Gospodarczej specjalności Analityk Danych, odbędą staż i dedykowane szkolenie w komórkach analitycznych przedsiębiorstw lub instytucji publicznych zajmujących się przetwarzaniem i analizą danych (np. Wojewódzki Urząd Statystyczny, ERGO Hestia, PBS).

Przygotują także pracę magisterską na temat związany z szeroko rozumianą  statystyką publiczną.

Przykładowy program studiów

Dla kogo?