Mngt

Kierunek Zarządzanie w jęz. angielskim ze specjalnością International Management jako jedyny w Polsce otrzymał międzynarodową akredytację AMBA na lata 2018-2023 świadczącą o wysokim standardzie jakości studiów.


Poczuj klimat zarządzania na światowym poziomie poznając zasady ekonomii, finansów, prawa i marketingu. Zdobywaj wiedzę w międzynarodowych grupach studentów, z którymi będziesz miał okazję przygotowywać wiele projektów. To najlepszy sposób na to, by przygotować się do pracy w zespołach realizujących najwymyślniejsze przedsięwzięcia na całym świecie. Program studiów jest połączeniem wiedzy inżynierskiej i menedżerskiej z umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych. 

Jako student możesz wziąć udział w programie podwójnego dyplomowania z uczelniami z Włoch - Universita Politecnica delle Marche oraz Francji - La Rochelle Business School. Dzięki temu możesz zdobyć w czasie studiów drugi dyplom uczelni zagranicznej, a co za tym idzie zwiększyć szansę na atrakcyjną pracę po studiach.

Język studiów: angielski

Tryb: stacjonarne

Czas trwania: 3 semestry (dla absolwentów studiów inżynierskich I stopnia WZiE PG)

4 semestry (dla absolwentów wszystkich kierunków studiów)

Na studiach prowadzonych w języku angielskim studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności:

  • International management - kształtuje kompetencje kreatywnego i przedsiębiorczego działania w środowisku międzynarodowym. To specjalność, mająca międzynarodową akredytację AMBA.
  • Sustainability management in business* - to nowa specjalność kształtująca kompetencje menedżerskie w kontekście problematyki zrównoważonego rozwoju.
    * - specjalności planowane do uruchomienia

Stopień: magisterskie

  studia stacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne
język wykładowy angielski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
  • nabór
    na semestr zimowy (4 sem.)
  • nabór na semestr (letni 3-sem.)
Brane pod uwagę przy rekrutacji:

Uwaga!

Studia 3 semestralne przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów PG, którzy kończyli kierunek Zarządzanie inżynierskie.

Programy wymiany:

Możliwość studiowania za granicą i w innych polskich uczelniach w ramach wymiany MOST oraz w ramach programu Erasmus+ między innymi w takich krajach jak: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Węgry, Litwa, Łotwa, Norwegia, Macedonia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Włochy. Pełna lista partnerskich uczelni znajduje się tutaj.

Perspektywy zatrudnienia:

  • Dobrze sprawdzisz się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach usługowych i handlowych, a nawet prowadząc własną działalność gospodarczą. 
  • Dzięki sprawności w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi będziesz w stanie zarządzać każdym przedsiębiorstwem, organizacją publiczną i pozarządową. 
AMBA

Kierunek Zarządzanie w jęz. angielskim ze specjalnością International Management jako jedyny w Polsce otrzymał międzynarodową akredytację AMBA na lata 2018-2023 świadczącą o wysokim standardzie jakości studiów.

 

Zarządzanie w języku angielskim w rankingu QS Business Masters Rankings 2023: Management

Kierunek Zarządzanie w języku angielskim ze specjalnością International Management (II stopień studiów) został sklasyfikowany w najnowszej edycji rankingu QS Business Masters Rankings 2023: Management.

QS to jeden z liczących się rankingów uniwersytetów oraz programów studiów. W najnowszym rankingu QS Business Master’s Rankings 2023: Management znalazły się jedynie trzy kierunki realizowane przez polskie uczelnie. Klasyfikacja programów odbywa się na podstawie kilku kryteriów, których ocena opiera się zarówno na wynikach ankiet wysyłanych do pracodawców i naukowców, jak i danych pozyskanych z uczelni.

 

Program studiów

Rekrutacja