Zarządzanie (w jęz. angielskim) | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Zarządzanie (w jęz. angielskim)

Mngt

Kierunek Zarządzanie w jęz. angielskim ze specjalnością International Management jako jedyny w Polsce otrzymał międzynarodową akredytację AMBA na lata 2018-2023 świadczącą o wysokim standardzie jakości studiów.


Poczuj klimat zarządzania na światowym poziomie poznając zasady ekonomii, finansów, prawa i marketingu. Zdobywaj wiedzę w międzynarodowych grupach studentów, z którymi będziesz miał okazję przygotowywać wiele projektów. To najlepszy sposób na to, by przygotować się do pracy w zespołach realizujących najwymyślniejsze przedsięwzięcia na całym świecie. Program studiów jest połączeniem wiedzy inżynierskiej i menedżerskiej z umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych. 

Jako student możesz wziąć udział w programie podwójnego dyplomowania z uczelniami z Włoch - Universita Politecnica delle Marche oraz Francji - La Rochelle Business School. Dzięki temu możesz zdobyć w czasie studiów drugi dyplom uczelni zagranicznej, a co za tym idzie zwiększyć szansę na atrakcyjną pracę po studiach.

 

Język studiów: angielski

Tryb: stacjonarne

Czas trwania: 3 semestry (dla absolwentów studiów inżynierskich I stopnia WZiE PG)

4 semestry (dla absolwentów wszystkich kierunków studiów)

Profile: International Management / Small Business Economics and Management (specjalności są uruchamiane, gdy grupa liczy co najmniej 25 osób lub wielokrotność tej liczby)

Stopień: magisterskie

 

  studia stacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne
język wykładowy angielski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
  • nabór
    na semestr zimowy (4 sem.)
     
  • nabór na semestr (letni 3-sem.)
Brane pod uwagę przy rekrutacji:

Uwaga!

Studia 3 semestralne przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów PG, którzy kończyli kierunek Zarządzanie inżynierskie


Perspektywy zatrudnienia:

  • Dobrze sprawdzisz się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach usługowych i handlowych, a nawet prowadząc własną działalność gospodarczą. 
  • Dzięki sprawności w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi będziesz w stanie zarządzać każdym przedsiębiorstwem, organizacją publiczną i pozarządową. 
AMBA

Kierunek Zarządzanie w jęz. angielskim ze specjalnością International Management jako jedyny w Polsce otrzymał międzynarodową akredytację AMBA na lata 2018-2023 świadczącą o wysokim standardzie jakości studiów.

Program studiów

Rekrutacja