AGeng

Wybierając kierunek Analityka gospodarcza w jęz. angielskim zdobędziesz wszechstronną wiedzę i poznasz interdyscyplinarne zagadnienia z pogranicza ekonomii, zarządzania, finansów czy informatyki, to wszystko w jęz. angielskim i wśród studentów z całego świata.

Zajęcia odbywają się w jęz. angielskim i prowadzone są przez międzynarodową kadrę akademicką, z takich uczelni jak: Universite de Lyon, Università Politecnica delle Marche, University of Naples, University of Florence, Centre for European Policy Studies. Kierunek Analityka gospodarcza w jęz. angielsku oferuje unikalną możliwość studiowania w międzykulturowym środowisku, co powoduje, że nasi studenci zdobywają umiejętność spojrzenia na świat i problemy globalnej gospodarki z innej perspektywy.

Jako student możesz wziąć udział w programie podwójnego dyplomowania z uczelniami z Włoch - Universita Politecnica delle Marche oraz Universita degli Studi di Firenze. Dzięki temu możesz zdobyć w czasie studiów drugi dyplom uczelni zagranicznej, a co za tym idzie zwiększyć szansę na atrakcyjną pracę po studiach.


Język: angielski
Tryb: stacjonarne
Czas trwania: 4 semestry

Na studiach prowadzonych w języku angielskim oferowane są specjalności:

 • Global studies - ukierunkowana na pogłębione poznanie globalnego środowiska ekonomicznego, w którym działają współcześni analitycy. Rozszerza to możliwości interpretacji prowadzonych analiz.
   
 • Data analyst*- to nowa specjalność pozwalająca na poznanie współczesnych, zaawanasowanych metod analitycznych w różnych kontekstach zastosowań.
  * - specjalność planowana do uruchomienia
Analityka gospodarcza w jęz. angielskim studia stacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne
język wykładowy angielski
termin rekrutacji dla obywateli polski semestr zimowy
Brane pod uwagę przy rekrutacji:

Argumenty za:

 • Nowoczesny program kształtujący kompetencje poszukiwane na rynku.
 • Dużo zajęć prowadzonych w dobrze wyposażonych laboratoriach komputerowych.
 • Szerokie możliwości zatrudnienia w różnego rodzaju organizacjach.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Sektor bankowy
 • Sektor ubezpieczeniowy
 • Analiza i doradztwo
 • Instytucje i korporacyjne międzynarodowe oraz organizacje pozarządowe.

Absolwent potrafi:

Absolwent studiów magisterskich jest dobrze przygotowany do pracy analityka w różnych organizacjach. Szerokie kompetencje uzyskane na studiach pozwalają łatwo adaptować się do różnych wyzwań zawodowych. Ułatwia to znajomość wielu metod analitycznych oraz sprawność w wykorzystywaniu zaawansowanych technologii informatycznych. Pogłębiona wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania umożliwia właściwe interpretowanie uzyskiwanych

Program studiów

Rekrutacja