Analityka gospodarcza | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Analityka gospodarcza

 

AGpl

Analityka gospodarcza to kierunek, na którym możesz zdobyć zaawansowaną wiedzę w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania oraz dyscyplin komplementarnych.

 

Wybierając Analitykę gospodarczą zdobędziesz wszechstronne umiejętności analizy biznesowej przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia rynkowego, jak również w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania informacji, ich prezentacji i wizualizacji, analizy efektywności przedsięwzięć oraz analizy współzależności zjawisk ekonomicznych.

Tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: 4 semestry

Profile: 

 • Analityk biznesowy
  W ramach specjalności można poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie analizy procesów gospodarczych i finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie
 • Analityk makroekonomiczny
  Ukończenie tej specjalności pozwala na poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pogłębionego rozumienia i znajomości skutków postępujących na świecie procesów integracji i globalizacji gospodarki. 
  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne 2100 zł / semestr
język wykładowy polski polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr zimowy
nabór
na semestr zimowy
Brane pod uwagę przy rekrutacji:

Perspektywy zatrudnienia:

 • Prognozowanie, modelowanie i analiza złożonych procesów gospodarczych to rzeczy, którymi możesz się zajmować jako absolwent tego kierunku.
 • Ponadto będziesz zdolny do pracy z zakresu sporządzania planów i prognoz gospodarczych, a także tworzenia raportów finansowych, sprzedażowych i innych.

Ciekawostka:

 • Studenci Analityki Gospodarczej mogą wybrać ścieżkę kształcenia certyfikowaną przez Eurostat zdobywając certyfikat EMOS.
Wzór podania na EMOS

 

 

Absolwent potrafi:

 • opisywać i analizować zjawiska ekonomiczne, z zastosowaniem metod ilościowych oraz wykorzystaniem technik informatycznych
 • ma podstawy do prowadzenia analiz procesów ekonomicznych i finansowych w skali lokalnej i globalnej
 • interpretować wyniki analiz i potrafi na ich podstawie formułować własne opinie oraz propozycje rozwiązań zaobserwowanych problemów.
 • potrafi współpracować w zespołach opracowujących analizy, z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych

Program studiów: Stacjonarne Niestacjonarne

Rekrutacja