Analityka gospodarcza | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Analityka gospodarcza

 

AGpl

Magisterskie studia z Analityki gospodarczej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Wybierając Analitykę gospodarczą zdobędziesz wszechstronne umiejętności analizy biznesowej przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia rynkowego, jak również w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania informacji, ich prezentacji i wizualizacji, analizy efektywności przedsięwzięć oraz analizy współzależności zjawisk ekonomicznych.

Tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: 4 semestry

Profile: 

 • Analityk biznesowy
  W ramach specjalności można poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie analizy procesów gospodarczych i finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie
 • Analityk makroekonomiczny
  Ukończenie tej specjalności pozwala na poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pogłębionego rozumienia i znajomości skutków postępujących na świecie procesów integracji i globalizacji gospodarki. 
Analityka gospodarcza studia stacjonarne studia niestacjonarne studia niestacjonarne online75*
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne 3 000 zł / semestr 3 000 zł / semestr
język wykładowy polski polski polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr zimowy
nabór
na semestr zimowy
nabór
na semestr zimowy

*Więcej o trybie online75

Perspektywy zatrudnienia:

Po kierunku analityka gospodarcza możesz liczyć na zatrudnienie jako:

 • Analityk danych / Data Analyst
 • Data Scientist
 • Analityk inwestycyjny
 • Analityk BI / developer
 • Analityk biznesowy
 • Doradca inwestycyjny
 • Doradca podatkowy
 • Analityk kredytowy
 • Analityk finansowy
 • Analityk rynku
 • Analityk ryzyka kredytowego
 • Makler giełdowy
 • Analityk trendów rynkowych (cool hunter)

Programy wymiany:

Możliwość studiowania w ramach wymiany MOST na innych polskich uczelniach oraz w ramach programu Erasmus+ na zagranicznych uczelniach partnerskich w takich krajach jak: Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Litwa, Turcja, Włochy. Pełna lista partnerskich uczelni znajduje się tutaj.

Ciekawostka:

 • Studenci Analityki Gospodarczej mogą wybrać ścieżkę kształcenia certyfikowaną przez Eurostat zdobywając certyfikat EMOS.

Więcej o EMOS

Wzór podania na EMOS (doc, 28.00kB)

 

Absolwent potrafi:

 • opisywać i analizować zjawiska ekonomiczne, z zastosowaniem metod ilościowych oraz wykorzystaniem technik informatycznych
 • ma podstawy do prowadzenia analiz procesów ekonomicznych i finansowych w skali lokalnej i globalnej
 • interpretować wyniki analiz i potrafi na ich podstawie formułować własne opinie oraz propozycje rozwiązań zaobserwowanych problemów.
 • potrafi współpracować w zespołach opracowujących analizy, z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych

Przykładowy program studiów: Stacjonarne Niestacjonarne

Rekrutacja