Zarządzanie | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Zarządzanie

Zarządzanie_pl

Program studiów kierunku Zarządzanie (studia w języku polskim) jest połączeniem wiedzy inżynierskiej i menedżerskiej z umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych.

W trakcie studiów opanujesz narzędzia informatyczne, niezbędne w nowoczesnym zarządzaniu, a także umiejętnie wykorzystasz możliwości, jakie dają obecnie współczesne technologie informatyczne, w tym Internet. To właśnie metody, czyli sposób prowadzenia zajęć, oprócz szerokiej wiedzy, mają zasadniczy wpływ na to, że nasz absolwent znajdzie wspólny język z inżynierami innych specjalności. 

Język studiów: polski

Tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: 3 semestry (dla absolwentów studiów inżynierskich I stopnia WZiE PG)

4 semestry (dla absolwentów wszystkich kierunków studiów)

Profile: Zarządzanie organizacją, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Przedsiębiorczość i marketing, Zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi

Tytuł do uzyskania: magister

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne 2100 zł / semestr
język wykładowy polski i angielski polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
 • nabór
  na semestr zimowy
  (4-sem)
 • nabór na semestr letni (3-sem.)
 • nabór
  na semestr zimowy
  (3-sem.)
 • nabór na semestr letni (4-sem.)
Brane pod uwagę przy rekrutacji:

Uwaga!

Studia 3 semestralne przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów PG, którzy kończyli kierunek Zarządzanie inżynierskie lub Inżynierię danych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Dobrze sprawdzisz się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach usługowych i handlowych, a nawet prowadząc własną działalność gospodarczą.
 • Dzięki sprawności w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi będziesz w stanie zarządzać każdym przedsiębiorstwem, organizacją publiczną i pozarządową.

Ciekawostka:

 • Kierunek Zarządzanie został najwyżej sklasyfikowanym kierunkiem prowadzonym w północnej Polsce w „Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy”.

Absolwent potrafi:

 • posiada umiejętności analizy otoczenia organizacji (w tym również publicznych), m.in. środowiska rynkowego, czy planowania strategii rozwoju i działania organizacji,
 • umie wykorzystywać metody projektowe do rozwiązywania problemów oraz rozwija umiejętności posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem
 • uzyskują niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu, a także z dyscyplin komplementarnych (ekonomia i finanse)
   

Program studiów: Stacjonarne Niestacjonarne

Rekrutacja