Studia niestacjonarne online75

Program studiów na kierunku Zarządzanie łączy wiedzę inżynierską i menedżerską z umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych. W trakcie studiów opanujesz narzędzia informatyczne, niezbędne w nowoczesnym zarządzaniu. 

Język studiów: polski

Tryb: niestacjonarny

Czas trwania: 3 semestry (dla absolwentów studiów inżynierskich I stopnia WZiE PG), 4 semestry (dla absolwentów wszystkich kierunków studiów)

Na studiach prowadzonych w języku polskim studenci mają możliwość wyboru jednej z czterech specjalności:

          Studia 4-semestralne:

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - ukierunkowana na finansowy kontekst zarządzania.
 • Zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi - ukierunkowana na aspekty jakościowe i innowacyjne w zarządzaniu.
 • Przedsiębiorczość i marketing - ukierunkowana na kształtowanie przedsiębiorczych zachowań.
 • Zrównoważone zarządzanie w biznesie - to nowa specjalność kształtująca kompetencje menedżerskie w kontekście problematyki zrównoważonego rozwoju. 

  Studia 3-semestralne:
   
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - ukierunkowana na finansowy kontekst zarządzania.
 • Zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi - ukierunkowana na aspekty jakościowe i innowacyjne w zarządzaniu.
 • Przedsiębiorczość i marketing - ukierunkowana na kształtowanie przedsiębiorczych zachowań.
 • Zarządzanie organizacją.

   

Uzyskiwany tytuł: magister

studia niestacjonarne online75*  
koszt dla obywateli Polski 3 000 zł / semestr
język wykładowy polski
termin rekrutacji dla obywateli Polski nabór na semestr letni

Co to znaczy tryb online75?

Mieszkasz daleko, pracujesz zawodowo lub masz inne obowiązki, które utrudniają Tobie dojazd na uczelnie? Mamy na to rozwiązanie. Jeżeli posiadasz dostęp do komputera wyposażony w mikrofon i kamerę, podłączony do szybkiego Internetu i pragniesz uczyć się w elastycznej formule, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych do nauki online, to te studia są doskonałym wyborem.

Studia online 75 oznaczają, że zajęcia prowadzimy w większości w trybie zdalnym (75% punktów ECTS studenci zdobywają podczas zajęć prowadzonych na odległość). Ze względu na wymogi formalne pierwszy i ostatni zjazd, egzaminy oraz zaliczenia końcowe odbędą się na terenie naszej Uczelni. To znaczy, że zaledwie podczas 3 weekendów w semestrze trzeba przyjechać do Gdańska, pozostałe zjazdy odbywają się online. 

Program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem uczelnianej platformy e-learningowej eNauczanie oraz w formie spotkań on-line. Zajęcia odbywają się w piątki od godziny 16.00, a także w soboty i niedziele w ciągu dnia.

Ważne: studia online nie oznaczają zdobycia mniejszej ilości wiedzy i umiejętności. Absolwent studiów w tym trybie otrzymuje taki sam dyplom wydany przez renomowaną Politechnikę Gdańską jak studenci, którzy wybrali tradycyjną formę nauki.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Dobrze sprawdzisz się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach usługowych i handlowych, a nawet prowadząc własną działalność gospodarczą.

Absolwenci tego kierunku pracują jako:

 • Kierownicy projektów
 • Kierownicy projektów IT
 • Product owners
 • Liderzy zespołów
 • Kierownicy działów
 • Kierownicy produkcji
 • Kierownicy sprzedaży
 • Kierownicy marketingu
 • Koordynatorzy
 • Menedżerowie średniego i wyższego szczebla
 • Właściciele firm

Programy wymiany:

Możliwość studiowania za granicą i w innych polskich uczelniach w ramach wymiany MOST oraz w ramach programu Erasmus+ między innymi w takich krajach jak: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Węgry, Litwa, Łotwa, Norwegia, Macedonia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Włochy. Pełna lista partnerskich uczelni znajduje się tutaj.

Wyróżnienia:

 • Kierunek Zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG został najwyżej sklasyfikowanym kierunkiem prowadzonym w północnej Polsce w „Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy”.

Nasi absolwenci:

 • posiadają umiejętności analizy otoczenia organizacji (w tym również publicznych), m.in. środowiska rynkowego, czy planowania strategii rozwoju i działania organizacji,
 • potrafią wykorzystywać metody projektowe do rozwiązywania problemów oraz posiadają umiejętności posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem
 • uzyskują niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu, a także z dyscyplin komplementarnych (ekonomia i finanse).

Program studiów