AGpl

Analityka gospodarcza online75, magisterskie studia niestacjonarne 

Wybierając Analitykę gospodarczą zdobędziesz wszechstronne umiejętności analizy biznesowej przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia rynkowego, jak również w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania informacji, ich prezentacji i wizualizacji, analizy efektywności przedsięwzięć oraz analizy współzależności zjawisk ekonomicznych.

Tryb: niestacjonarny

Czas trwania: 4 semestry

Profile: 

 • Analityk biznesowy
  W ramach specjalności można poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie analizy procesów gospodarczych i finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie
 • Analityk danych
  Nowa specjalność pozwalająca na poznanie współczesnych, zaawanasowanych metod analitycznych w różnych kontekstach zastosowań.
studia niestacjonarne o-line75*  
koszt dla
obywateli Polski
3 000 zł / semestr
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr zimowy

Co to znaczy tryb online75?

Mieszkasz daleko, pracujesz zawodowo lub masz inne obowiązki, które utrudniają Tobie dojazd na uczelnie? Mamy na to rozwiązanie. Jeżeli posiadasz dostęp do komputera wyposażony w mikrofon i kamerę, podłączony do szybkiego Internetu i pragniesz uczyć się w elastycznej formule, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych do nauki online, to te studia są doskonałym wyborem.

Studia on-line 75 oznaczają, że zajęcia prowadzimy w większości w trybie zdalnym - 75% punktów ECTS studenci zdobywają podczas zajęć prowadzonych na odległość. Ze względu na wymogi formalne pierwszy i ostatni zjazd, egzaminy oraz zaliczenia końcowe odbędą się na terenie naszej Uczelni. To znaczy, że zaledwie podczas 3 weekendów w semestrze trzeba przyjechać do Gdańska, pozostałe zjazdy odbywają się on-line. 

Program kształcenia realizowany jest za pośrednictwem uczelnianej platformy e-learningowej eNauczanie oraz w formie spotkań on-line. Zajęcia odbywają się w piątki od godziny 16.00, a także w soboty i niedziele w ciągu dnia.

Ważne: studia on-line nie oznaczają zdobycia mniejszej ilości wiedzy i umiejętności. Absolwent studiów w tym trybie otrzymuje taki sam dyplom wydany przez renomowaną Politechnikę Gdańską jak studenci, którzy wybrali tradycyjną formę nauki.

Perspektywy zatrudnienia:

Po kierunku analityka gospodarcza możesz liczyć na zatrudnienie jako:

 • Analityk danych
 • Data Scientist
 • Analityk inwestycyjny
 • Analityk BI / developer
 • Analityk biznesowy
 • Doradca inwestycyjny
 • Doradca podatkowy
 • Analityk kredytowy
 • Analityk finansowy
 • Analityk rynku
 • Analityk ryzyka kredytowego
 • Makler giełdowy
 • Analityk trendów rynkowych (cool hunter)

Programy wymiany:

Możliwość studiowania w ramach wymiany MOST na innych polskich uczelniach oraz w ramach programu Erasmus+ na zagranicznych uczelniach partnerskich w takich krajach jak: Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Litwa, Turcja, Włochy. Pełna lista partnerskich uczelni znajduje się tutaj.

Absolwent potrafi:

 • opisywać i analizować zjawiska ekonomiczne, z zastosowaniem metod ilościowych oraz wykorzystaniem technik informatycznych
 • ma podstawy do prowadzenia analiz procesów ekonomicznych i finansowych w skali lokalnej i globalnej
 • interpretować wyniki analiz i potrafi na ich podstawie formułować własne opinie oraz propozycje rozwiązań zaobserwowanych problemów
 • potrafi współpracować w zespołach opracowujących analizy, z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych

Przykładowy program studiów

Rekrutacja