Prowadzone przedmioty

Obszar zarządzania jakością i bezpieczeństwem

 • Jakość produktu
 • Inżynieria jakości
 • Zarządzanie jakością produkcji / Quality management
 • Kompleksowe zarzadzanie jakością / Total quality management 
 • Normatywne systemy zarządzania

Obszar zarządzania operacyjnego

 • Technologia produktu
 • Zarządzanie produkcją / Production management
 • Inżynieria produkcji
 • Logistyka / Logistics management
 • Forecasting and optimalization in logistics
 • Badania operacyjne
 • Lean management 
 • Lean Manufacturing
 • Quick Response Manufacturing

Obszar zarządzania projektami i innowacji

 • Design thinking
 • Planowanie produktu
 • Procesy innowacyjne / Innovation process management
 • Metody i narzędzia w zarządzaniu projektami / Project management
 • Transfer technologii
 • Zarządzanie programami i projektami innowacyjnymi / Network economies and innovation policies

Obszar zielonej transformacji

 • Chemia stosowana i ekologia

Obszar zarządzania przedsiębiorstwem

 • Metody modelowania procesów
 • Simulation game