W ramach współpracy Katedra proponuje realizację projektów badawczych, prac zleconych a także przeprowadzenie szkoleń.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres pgrudowski@pg.edu.pl

Współpraca badawcza
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk
 • Collegium Civitas
 • Akademia Górniczo- Hutnicza
 • Instytu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Univeristy of Valencia
 • University of Stavanger
Współpraca z biznesem
 • Flex Polska
 • Tenneco
 • NOT Gdańsk
 • Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia