Nauka | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka

Obszary badawcze

Biorąc pod uwagę obszary zainteresowania pracowników KIZiJ oraz aktualne trendy w zakresie teorii i praktyki nauk o zarządzaniu i jakości oraz potrzeby stron zainteresowanych jako najważniejsze zagadnienia badawcze podejmowane przez Zespół należy wymienić:

  • Kulturę jakości i bezpieczeństwa
  • Wdrażanie, utrzymanie i rozwój  normatywnych systemów zarządzania
  • Doskonałość operacyjną z wykorzystaniem koncepcji Lean Management, Six Sigma, Lean Six Sigma, Agile, QRM i in.
  • Zieloną transformację,
  • Modele doskonałości organizacyjnej
  • Projektowanie i prowadzenie procesów innowacyjnych,
  • Działalność przedsiębiorstw zorganizowanych w klastry w odniesieniu do wszystkich rodzajów przedsiębiorstw oraz w sektorze publicznym (ochrona zdrowia, edukacja, urzędy).

Publikacje

Wyniki badań odzwierciedlone są w publikacjach adresowanych zarówno do środowiska badaczy, studentów różnych kierunków jak i praktyków zainteresowanych realizowaną przez Zespół problematyką.   

Lista publikacji