Zakres badań

  • Lean Thinking: doskonalenie przedsiębiorstw (w różnych obszarach ich funkcjonowania).
  • Design Thinking: pobudzanie kreatywności i zespołowe rozwiązywanie problemów.
  • Innowacje oraz planowanie i rozwój nowych produktów.

Rodzaje stanowisk

Stacjonarne stanowiska, zaprojektowane do pracy w zespołach projektowych.

Wyposażenie laboratorium

  • Wyposażenie biurowe przystosowane do zajęć realizowanych w zespołach projektowych.
  • Materiały do zajęć kreatywnych.
  • Zestawy do gier zespołowych, m.in.:
    • Niekomputerowa gra symulacyjna „Schreben” (zarządzanie zapasami w procesie HighMix LowVolume) – w wersji językowej PL i ENG.
    • Niekomputerowa gra symulacyjna „Ugly sun” (projektowanie procesu produkcyjnego zgodnie z zasadami Lean) – w wersji językowej PL i ENG.

Kwalifikacje zdobyte dzięki laboratorium

Rozwój „twardych” kompetencji w obszarach wytyczonych zakresem badań laboratorium (tj. Lean Thinking, Design Thinking, Innowacje). Rozwój „miękkich” kompetencji, związanych z umiejętnością pracy w zespole.

Oferta laboratorium

Tworzenie wspólnego środowisko do wymiany myśli, wspólnego generowania pomysłów i twórczego rozwiązywania problemów, a także pracy projektowej. Oferta laboratorium skierowana jest przede wszystkim do studentów i umożliwia elastyczne dostosowanie powierzchni dydaktycznej do realizacji zajęć w małych grupach projektowych. Laboratorium może być również wykorzystywane jako salka spotkań (seminaria, koła naukowe, spotkania z przedstawicielami świata biznesu, itp.).