Laboratorium Inżynierii Jakości LabQ | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Laboratorium Inżynierii Jakości LabQ

Zakres badań

 • weryfikacja jakości funkcjonalnej i wizualnej produktu poprzez określenie właściwości:
  – geometrycznych (np. wymiary, błędy kształtu)
  – mechanicznych (np. wytrzymałość na zerwanie)
  – elektrycznych (np. napięcie, rezystancja)
  według standardów stosowanych w przemyśle.

Rodzaje stanowisk

 • stanowiska do pomiarów właściwości mechanicznych,
 • stanowiska do pomiarów właściwości elektrycznych,
 • stanowisko kontrolno-weryfikacyjne, na którym przeprowadzana będzie końcowa weryfikacja prawidłowości pomiarów (w tym kontrola wizualna) i wykonanych raportów,
 • stanowisko z drukarką 3D pozwalające na wydruk opracowanych prototypów,
 • stanowiska komputerowe z oprogramowaniem wspomagającym statystyczną kontrolę procesów.

Wyposażenie laboratorium

 • sprzęt pomiarowo-kontrolny (m.in. szczelinomierze, mikrometry, kątomierze, promieniomierze)
 • specjalnie zaprojektowane demonstratory (elektroniczne i mechaniczne), prawidłowo wykonane próbki (tzw. golden sample) pozwalające użytkownikowi na przeprowadzenie testów w warunkach rzeczywistych oraz demonstratory odzwierciedlające błędy powstałe w wyniku produkcji,
 • drukarka 3D umożliwiająca wydruk prototypów,
 • komputery wyposażone w oprogramowanie wspomagające statystyczną kontrolę procesów.

Kwalifikacje zdobyte dzięki LabQ

 • zdobyta wiedza z zakresu inżynierii jakości pozwoli na uzyskanie kompetencji wykorzystywanych przez:
  • inżyniera/specjalistę ds. zapewnienia jakości dostaw,
  • inżyniera/specjalistę ds. zapewnienia jakości,
  • inżyniera/specjalistę ds. produktu,
  • inżyniera/specjalistę ds. napraw.

Oferta laboratorium LabQ

 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych przez firmy z branży elektronicznej/mechatronicznej mających na celu podniesienie kwalifikacji pracowników danej firmy,
 • możliwość komercyjnego udostępnienia wyposażonego laboratorium dla instytucji i firm zewnętrznych,
 • prowadzenie szkoleń otwartych przez firmy szkoleniowe.

Aktualności dotyczące laboratorium oraz ofertę szkoleniową możecie Państwo znaleźć na stronie: https://mostwiedzy.pl/pl/laboratory/inzynierii-jakosci-lab-q,378-1

Nadzór merytoryczny nad laboratorium: dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. PG