Pracownia Badań nad Gospodarką Regionalną i Lokalną | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Pracownia Badań nad Gospodarką Regionalną i Lokalną

Nasz cel:

inicjować i prowadzić działalność badawczą we współpracy i na zlecenie podmiotów gospodarczych oraz organizacji i instytucji publicznych działających w regionie

Nasza oferta obejmuje:

 • badania potencjału rozwojowego przedsiębiorstw, ze szczególnym wskazaniem na przedsiębiorstwa sektora MSP
 • badania zmian społeczno-ekonomicznych, w tym demograficznych oraz ich implikacji makroekonomicznych, regionalnych i lokalnych
 • badania sektora szkolnictwa wyższego
 • badania rynku pracy
 • opracowanie eksperckich opinii dotyczących zjawisk społecznych i gospodarczych
 • opracowanie programów rozwoju, strategii i planów operacyjnych dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • pomoc w opracowaniu projektów rozwojowych
 • przeprowadzanie ewaluacji programów, strategii i projektów

Ofertę kierujemy do:

 • jednostek samorządu terytorialnego
 • przedsiębiorców, ze szczególnym wskazaniem przedsiębiorstw sektora MSP
 • instytucji publicznych
 • organizacji pozarządowych
 • placówek kulturalno-oświatowych
 • pracowników/zespołów realizujących projekty badawcze i wdrożeniowe w instytucjach naukowych i naukowo-badawczych

Jak działamy:

jak działamy

Nasz zespół:

interdyscyplinarny zespół ekspertów posiadających zarówno doświadczenie w pracy naukowo-badawczej jak również praktyce gospodarczej, zarządzaniu jednostkami sektora finansów publicznych, pracy w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych, czy wreszcie przygotowaniu, kierowaniu i rozliczaniu międzynarodowych projektów (w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej).