2023/2024 (11 seminariów) | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

2023/2024 (11 seminariów)

Noella Edelmann

Zrównoważone Współtworzenie w Organizacjach Sektora Publicznego: Interesariusze, Procesy i Wyniki

01 I 12.10.2023 | 16:15-17:15 | on-line | angielski


Rafał Leszczyna 

Aplikowalność: dążąc do szerszego zastosowania rozwiązań proponowanych przez środowiska akademickie część 3: Czy powinny dążyć w tym kierunku?

02 | 19.10.2023 | 16. 15-17.15 | on-line | angielski

Adegboyega Ojo

Kształtowanie w mediach kwestii związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem Sztuczną Inteligencją – Jakie są implikacje dla powstających zasad i przepisów dotyczących Sztucznej Inteligencji?

03 | 26.10.2023 | 16.15 -17.15 | on-line | angielski

David Duenas-Cid

ELECTRUST - Pierwsze Wnioski ze Studiów Przypadku w Estonii i Australii

04 | 09.11.2023 | 16.15 - 17.15 | on-line | angielski

Andrea Sangiovanni

Solidarność jako Wspólne Działanie

05 | 16.11.2023 | 16.15 - 17.15 | on-line | angielski

Jean-Marc Coicaud

Co się dzieje z systemem międzynarodowym?

06 | 23.11.2023 | 16.15 -17.15 | on-line | angielski

Nina Rizun

Analityka tekstowa do wspierania współtworzenia w organizacjach sektora publicznego: Opracowanie ram badawczych opartych na przeglądzie literatury

07 | 30.11.2023 | 16:15 - 17:15 | on-line | angielski

Magdalena Ciesielska

Dekodowanie inteligentnych społeczności w celu poprawy zarządzania inteligentnym miastem

08 | 07.12.2023 | 16:15 - 17:15 | on-line | angielski 

Jaromir Durkiewicz

Benchmarking Rządu Cyfrowego - Dlaczego i jak należy go ulepszyć?

09 | 14.12.2023 | 16:15 - 17:15 | on-line | angielski

Jakub Chabik

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do budowania wartości biznesowej

10 | 21.12.2023 | 16:15-17:45 | on-line | angielski

Jean-Patrick Villeneuve

Otwarty Rząd: cyfrowe i analogowe granice dobrego pomysłu

11 | 22.02.2024 | 16:15-17;45 | on-line | angielski

Anna Baj-Rogowska

Crowdsourcing Jako Partner Społeczny Projektów Transdyscyplinarnych

12 | 04.04.2024 | 16:15 -17:45 | on-line | angielski

Marcin Sikorski

ChatGPT napisał to! Jak GenAI zmienia edukację inżynierską

13 | 11.04.2024 | 16:15 - 17:15 | on-line | angielski

Sławomir Ostrowski

Transformacja zarządzania projektami za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji: studia przypadków i przyszłe kierunki rozwoju

14 | 25.04.2024 | 16:15 - 17:15 | on-line | angielski

Jarosław K. Ponder

W kierunku znaczącej i uniwersalnej łączności oraz przyspieszonej zrównoważonej transformacji cyfrowej w celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju

15 | 09.05.2024 | 11.30 - 12.30 | s. 401, Wydział Zarządzania i Ekonomii | angielski