Projekty | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Projekty

ELECTRUST: Dynamika kreowania zaufania i braku zaufania w głosowaniu internetowym

2022 - 2023 | Kierownik projektu: dr Tomasz Janowski, prof. PG

Głosowanie internetowe istnieje już od dwudziestu lat, a mimo to nadal nie jest powszechnie stosowane. Jednym z głównych powodów jest brak zaufania obywateli do technologii i zatrudnionych w niej ludzi. Uważając nieufność za zmienną niezależną od zaufania, projekt ma na celu zbadanie, w jaki sposób oba konstrukty kształtują dyskurs publiczny wokół głosowania (zarówno technologia, jak i jej promotorzy), rozumiany jako krytyczny przypadek eskalacji tego samego podejścia i potencjalnych wniosków do badań w cyfrowej administracji.

Program finansujący: HORYZONT 2020


CAP4CITY: Strengthening Governance Capacity for Smart Sustainable Cities

2018 - 2021 | Kierownik projektu: dr Tomasz Janowski, prof. PG

Inteligentne, zrównoważone miasta (SSC) reprezentują postęp w tym, jak miasta stosują technologię cyfrową, aby służyć swoim mieszkańcom, dążyć do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i przekształcać się. Projekt ma na celu zintegrowanie koncepcji SSC z różnymi kursami uniwersyteckimi przy użyciu nowych narzędzi nauczania i uczenia się, a także opracowanie nowych programów nauczania na wszystkich poziomach procesu edukacyjnego.

Program finansujący: Strengthening Governance Capacity for Smart Sustainable Cities


Smart-VAR: Development and Evaluation of a Seamless Toolchain for Innovative Worker Training Using Virtual and Augmented Reality

2018 - 2020 | Kierownik projektu: Prof. Dr.-Ing. Gerrit Meixner, Uniwersytet Heilbronn, Niemcy

Szkolenie wykwalifikowanych pracowników jest centralną częścią każdego procesu pracy. W wielu przypadkach jest to jednak bardzo kosztowne, ponieważ specjalne narzędzia lub całe części, na przykład systemów produkcyjnych, muszą być dostępne wyłącznie do celów szkoleniowych. Celem projektu jest utworzenie europejskiej sieci do wspólnego rozważania i badań rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej oraz złożenie wniosku badawczego do europejskiego programu finansowania z tej sieci.


IntranetTime: Wpływ portali intranetowych na rozwój zarządzania wiedzą w organizacjach usługowy

2011 - 2014 | Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski

Zaawansowane portale intranetowe w wielu firmach stanowią elektroniczne środowiska pracy (Digital Workplace) udostępniające pracownikom – jako klientom wewnętrznym – cały pakiet wewnętrznych usług on-line niezbędnych do wykonywania pracy. Z punktu widzenia organizacji użytkowanie portali intranetowych ma dać rozliczne korzyści, od typowo kosztowych czy organizacyjnych po wsparcie rozwoju zarządzania wiedzą i kapitału intelektualnego danej organizacji. Celem projektu była identyfikacja czynników kształtujących oddziaływania portali intranetowych w wybranych polskich organizacjach – przedsiębiorstwach i instytucjach.

Program finansujący: NCN - HARMONIA 1


Jakośc usług on-line: pomiary, ewaluacja, doskonalenie

2011-2013 | Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski

Projekt dotyczył problematyki kształtowania jakości usług on-line dostępnych przez Internet i stanowiących znaczący element infrastruktury informatycznej współczesnego biznesu. Zakres projektu obejmował metody zarządzania jakością użytkową (usability) w projektach informatycznych oraz kształtowanie User Experience (UX) z perspektywy użytkownika końcowego usług cyfrowych.  Publikacje stanowiące wynik projektu dotyczyły ekonomicznych czynników kształtujących satysfakcję użytkowników usług cyfrowych i ich oddziaływanie na budowę relacji oraz lojalność klientów względem dostawców usług on-line.

Program finansujący: NCN


Transsectorial IT Design and Evaluation

2009-2013 | Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski

Celem projektu było zbadanie obecnego wykorzystania metod projektowania użyteczności (Usability) i User Experience (UUX) oraz zwiększenie dojrzałości tych metod. W ramach tego projektu grupy robocze przeanalizowały dostępne modele teoretyczne UUX, ich praktyczne realizacje oraz ich potencjalne możliwości zastosowania w różnych sektorach biznesowych i przemysłowych. Publikacje będące wynikiem tego projektu dały krytyczny przegląd atrybutów i standardów jakości oprogramowania, które zostały usystematyzowane wg priorytetów dla procesów projektowania i oceny interfejsu użytkownika w różnych sektorach. Projekt zaowocował opracowaniem ogólnych ram aplikacyjnych dla wspierania uniwersalnego, międzysektorowego projektowania i oceny interfejsów użytkownika pod kątem wysokiej użyteczności i doświadczenia użytkownika (Usability i User Experience – UUX).

Program finansujący: EU COST Action ISO904