Dydaktyka | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dydaktyka

Katedra realizuje zajęcia dydaktyczne na kierunkach Analityka Gospodarcza, Zarządzanie i Zarządzanie Inżynierskie, i prowadzi prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie. Zajęcia i dyplomy prowadzone są w języku polskim i angielskim. Tematyka zajęć na studiach I i II stopnia obejmuje przedmioty w trzech obszarach:

Transformacja cyfrowa
 • Cyfrowy biznes
 • Globalna transformacja cyfrowa
 • Informatyka ekonomiczna    
 • Infrastruktura IT przedsiębiorstw
 • Projekty w przedsiębiorstwie    
 • Strategie informatyzacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji    
 • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną    
 • Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie projektami  
 • Zarządzanie projektami IT w biznesie
 • Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie  
 • Zarządzanie zasobami IT w przedsiębiorstwie  
Informatyka i inżynieria pracy
 • Ergonomia i ochrona pracy    
 • Ergonomia pracy umysłowej    
 • Interakcja człowiek-komputer
 • Komputerowe wspomaganie projektowania    
 • Organizacja procesów pracy    
 • Podstawy projektowania i grafika inżynierska    
 • Zarządzanie eksploatacją systemów technicznych    
Systemy informatyczne  
 • Analiza decyzyjna
 • Bazy danych    
 • Eksploracja danych
 • Eksploracja danych w biznesie 
 • Elementy programowania    
 • Informatyka w zarządzaniu 
 • Informatyka biznesowa
 • Inteligencja sieciowa i jej zastosowania
 • Komunikacja w firmach (narzędzia IT)  
 • Multimedialna prezentacja biznesowa
 • Systemy ekspertowe w biznesie    
 • Systemy informatyczne przedsiębiorstw
 • Środowiska baz danych
 • Technologie informatyczne w zarządzaniu zespołami    
 • Technologie multimedialne i internetowe    
 • Technologie prezentacji
 • Technologie zespołów IT    
 • Wprowadzenie do eksploracji danych 
 • Zarządzanie systemami informatycznymi
 • Zintegrowane Systemy Informatyczne Przedsiębiorstwa