Katedra utrzymuje współpracę badawczo-usługową z przedsiębiorstwami komercyjnymi, zwłaszcza z wiodącymi firmami informatycznymi.

Współpraca ta obejmuje m.in.: 

 • badania ergonomii i testy jakości użytkowej oprogramowania, serwisów WWW i usług on-line, 
 • analizę organizacji procesów pracy i przepływu dokumentów  elektronicznych,
 • opracowywanie metod zapewnienia jakości użytkowej w realizowanych projektach,
 • doskonalenie metod zarządzania przedsięwzięciami IT,
 • doskonalenie metod zarządzania zasobami oprogramowania w przedsiębiorstwie,
 • organizację szkoleń tematycznych dla pracowników firm. 

Prowadzimy również współpracę naukową z ośrodkami zagranicznymi w ramach programów międzynarodowych:


Zapraszamy do współpracy firmy i organizacje zainteresowane tematyką:

 • badania i rozwój technologii IT, 
 • metody odkrywania wiedzy że zbiorów danych,
 • badania i rozwój metod analizy biznesowej,
 • metody zarządzania projektami IT,
 • projektowanie User / Customer Experience dla usług on-line,
 • problemy organizacji współpracy z klientami / użytkownikami w projektach IT, 
 • metody projektowania i wdrażania usług cyfrowych przez jednostki administracyjne, 
 • metody projektowania i wdrażania rozwiązań i usług dla e-biznesu,
 • metody zarządzania eksploatacją zasobów IT w przedsiębiorstwie,
 • inne pokrewne zagadnienia.

Współpraca może obejmować wspólne projekty badawcze, usługi zlecone, jak i szkolenia dotyczące wymienionych obszarów. 

Zapraszamy do współpracy także osoby zainteresowane realizacją prac doktorskich dotyczących powyższych zagadnień. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres tomasz.janowski@pg.edu.pl