Nauka | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka

Cyfryzacja

Postęp technologiczny, wszechobecność infrastruktury cyfrowej, rozwój kompetencji i zdolności cyfrowych, oraz powszechna adopcja technologii cyfrowych przez jednostki i organizacje umożliwiają cyfryzację różnych sfer życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

Taka cyfryzacja może nieść ze sobą wiele korzyści:

 • nowe formy świadczenia usług publicznych i komercyjnych,
 • łatwiejszy i bardziej powszechny dostęp do tych usług,
 • bardziej wydajne działania biznesowe i rządowe,
 • nowe formy współpracy publiczno-prywatnej,
 • skuteczne reagowanie na katastrofy i ciągłość działania,
 • efektywne angażowanie obywateli w sprawy publiczne, oraz
 • rozwijanie społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy.

Z drugiej strony, pojawia się coraz więcej dowodów na negatywny wpływ cyfryzacji:

 • eskalacja istniejących lub tworzenie nowych form nierówności społecznych,
 • narażanie obywateli na cyberprzestępczość i utratę prywatności,
 • pogarszający się poziom debaty publicznej spowodowany dezinformacją, zjawiskiem baniek informacyjnych i mową nienawiści,
 • niekontrolowany wpływ dostawców technologii na społeczeństwo, oraz
 • wyrafinowane techniki socjotechniczne umożliwiające daleko idącą manipulację.

Obszar badań

W Katedrze Informatyki w Zarządzaniu prowadzimy badania naukowe skierowane na organizacje, publiczne i prywatne, i w jaki sposób realizują one korzyści i przeciwdziałają  zagrożeniom związanym z cyfryzacją. 

Nasze badania obejmują:

 • systemy informatyczne (reprezentujące źródła zmian),
 • nauki o zarządzaniu lub administracji (reprezentujące metody zmian) oraz
 • socjologię, politologię, studia rozwoju, itp. (reprezentujące obszary oddziaływania).

Zarówno w badaniach, jak i w dydaktyce odwołujemy się do perspektyw menedżerskich związanych z realizacją projektów informatycznych, wdrażaniem systemów cyfrowych w organizacjach, dostosowywaniem jakości systemów do rzeczywistych potrzeb użytkowników, oraz zarządzaniem odpowiednimi zmianami organizacyjnymi.

Tematy badań

 • cyfrowy rząd
 • usługi cyfrowe
 • transformacja cyfrowa
 • społeczeństwo cyfrowe
 • informatyka dla rozwoju
 • przemysł 4.0
 • interakcja użytkownik-system
 • wdrażanie technologii
 • zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • zarządzanie projektami IT

Specyfika

W odróżnieniu od katedr informatyki czy systemów informatycznych nie skupiamy się na budowaniu systemów cyfrowych czy wykorzystywaniu takich systemów, jako narzędzi do wykonywania różnych funkcji organizacyjnych. Zamiast tego koncentrujemy się na tym, jak nowoczesne organizacje stosują technologię cyfrową w celu tworzenia wartości – publicznej lub komercyjnej – dla swoich interesariuszy oraz jak w efekcie przekształcają siebie, swoje relacje z obywatelami/klientami i środowisko społeczno-ekonomiczne. 

Lista publikacji