2017/2018 | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

2017/2018

Tomasz Janowski

Platform-Based Governance for Sustainable Development: Reshaping CitizenAdministration Relationships in the Digital Age

01 | 22.02.2018 | 13.00 - 14.00 | sala 203 | angielski

Anna Baj-Rogowska

Analiza sentymentu, jako narzędzie monitorowania kondycji przedsiębiorstwa

02 | 08.03.2018 | 14.30 - 15.30 | sala 203 | polski

Sławomir Ostrowski

Zarządzanie procesem usługowym w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem współudziału klienta (ang. Co-design)

03 | 15.03.2018 | 13.15 - 14.15 | sala 203 | polski

Felix Ritchie

The Economics of Research Access to Confidential

04 | 22.03.2018 | 13.15 - 14.15 | sala 318/319 | angielski

Bartosz Woliński

Optymalizacja funkcjonowania urządzeń IoT wykorzystywanych na potrzeby tzw. smart industry i smart home

05 | 29.03.2018 | 13.15 - 14.15 | sala 203 | polski

Magdalena Ciesielska

Perceived benefits of ITSM among SMEs

06 | 19.04.2018 | 13.15 - 14.15 | sala 203 | angielski

Jaromir Durkiewicz

Measuring digital versus analog government: is digitization improving government performance?

07 | 26.04.2018 | 13.15 - 14.15 | sala 203 | angielski

Anna Czaja

Machine Learning - szanse i zagrożenia

08 | 26.04 | 14.30 - 15.30 | sala 203 | polski

Piotr Oleksiak

Model zarządzania przedsięwzięciami sportowymi z wykorzystaniem technologii geolokalizacyjnych

09 | 10.05.2018 | 14.30 - 15.30 | sala 203 | polski

Grzegorz Majewski

Formal and Informal Knowledge Networks – A South African Mining Education Case Study

10 | 17.05.2018 | 14.30 - 15.30 | sala 203 | angielski

Anna Maria Trzaskowska

Determinants and Effects of Institutional Learning by Universities

11 | 28.06.2018 | 13.15 - 14.15 | sala 203 | angielski

Kamil Brodnicki

Wpływ doboru modelu biznesu przez akademickie spółki spin-off w Polsce na ich wzrost

12 | 28.06.2018 | 14.15 -15.15 | sala 203 | polski