2019/2020 | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

2019/2020

 

Tomasz Janowski

O Strategiach Publikowania - Jak Nie Dopuścić Do Wstępnego Odrzucenia Artykułu Przez Czasopismo

01 | 10.10.2019 | 13.15 - 14.15 | sala 206 | angielski

Marcin Sikorski

Prognozowanie Ryzyka i Przeszkód Związanych z Wdrażaniem Innowacji Cyfrowych

02 | 17.10.2019 | 13.15 - 14.15 | sala 206 | angielski

Rafał Leszczyna

Metoda Oceny Cyberbezpieczeństwa - Obecny Stan Badań, Perspektywy i Możliwości Współpracy

03 | 24.10.2019 | 13.15 - 14.15 | sala 206 | angielski

Nina Rizun

Metoda Prognozowania Złożoności Procesów Biznesowych dla Wspierania Decyzji Oparta na Danych Tekstowych

04 | 31.10.2019 | 13.15 - 14.15 | sala 206 | angielski

Jaromir Durkiewicz

Ku Syntetycznym i Zrównoważonym Benchmarkom Cyfrowego Państwa

05 | 07.11.2019 | 13.15 -14.15 | sala 206 | angielski

Thomas Lampoltshammer

Nauczanie Zrównoważonego Rozwoju Cyfrowego w Szkolnictwie Wyższym z Perspektywy Studiów Podyplomowych

06 | 14.11.2019 | 13.15 -14.15 | sala 206 | angielski

Magdalena Ciesielska

Międzyrządowe Sieci Współpracy na Rzecz Transferu Innowacji Cyfrowego Państwa
07 | 21.11.2019 | 13.15 -14.15 | sala 206 | angielski

Gabriela Viale Pereira

Analiza Rozwoju Społecznego w Kontekście Zarządzania Inteligentnym Miastem

08 | 28.11.2019 | 13.15 -14.15 | sala 206 | angielski

Adegboyega Ojo

Udoskonalenia w Publicznej Służbie Zdrowia Oparte na Analizie i Dowodach

09 | 05.12.2019 | 13.15 - 14.15 | sala 206 | angielski

Wojciech Cellary

Nietechniczne Wyzwania Przemysłu 4.0

10 | 19.12.2019 | 13.15 - 14.15 | sala 318/319 | angielski

Tomasz Deręgowski

Powstawanie Organizacji Opartych na Danych w Erze Big Data

11 | 16.01.2020 | 13.15 - 14.15 | sala 206 | angielski

Sebastian Wilczewski

Model Dojrzałości i Dobre Praktyki Zarządzania Wymaganiami - Perspektywa Projektów Prowadzonych Zwinnie i Klasycznie

12 | 23.01.2020 | 13.15 -15.15 | sala 206 | angielski

Elsa Estevez

Etyka Informacyjna Cyfrowych Usług Miejskich

13 | 05.03.2020 | 13.15 - 14. 15 | sala 211/212 | angielski

Noella Edelmann

Koprodukcja Usług Cyfrowych w Austriackim Rządzie Cyfrowym

14 | 12.03.2020 | 13.15 -14.15 | sala 206 | angielski

Anna Baj-Rogowska

Ocena Wizerunku Firmy w Mediach Społecznościowych za Pomocą Wskaźnika Net Sentiment Rate

15 | 19.03.2020 | 13.15 -14.15 | on-line | angielski

Sławomir Ostrowski

Branżowe Adaptacje Modelu Zaangażowania Klienta

16 | 26.03.2020 | 13.15 -14.15 | on-line | angielski

Katarzyna Ossowska

Zastosowanie Języka Korzyści w Inżynierii Wymagań

17 | 02.04.2020 | 13.15 - 14.15 | on-line | angielski

Bartosz Woliński

Mapa Drogowa dla Cyfrowej Transformacji Przemysłu - Realizacja Koncepcji Industry 4.0

18 | 09.04.2020 | 13.15 -14.15 | on-line | angielski

Jakub Chabik

Zarządzanie IT w Zespołach Wielokulturowych

19 | 16.04.2020 | 13.15 -14.15 | on-line | angielski

Igor Garnik

Wzorzec Projektu Dyplomowego na Studiach Zarządzanie Inżynierskie

20 | 23.04.2020 | 13.15 - 14.15  | on-line | angielski

Grażyna Musiatowicz-Podbiał

Zarządzanie Architekturą Korporacyjną - Koncepcje, Metody, Doświadczenia

21 | 07.05.2020 | 13.15 -14.15 | on-line | angielski

Krzysztof Redlarski

W Kierunku Dobrych Praktyk Realizacji Procesu Dyplomowego

22 | 14.05.2020 | 13.15 -14 .15 | on-line | polski

Leszek Zięba

Chmura Obliczeniowa – Własności, Modele, Edukacja

23 | 04.06.2020 | 13.15 -14.15 | on-line | polski