Konferencja LeanHE Poland | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Wydarzenia

Dobre praktyki zarządcze, projektowe i narzędziowe – to temat przewodni tegorocznego seminarium LeanHE Poland. Wydarzenie organizowane przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbędzie się w dniach 24–25 czerwca.

Lean to angielska nazwa koncepcji ciągłego doskonalenia (KAIZEN). Jest ona oparta na ewolucyjnej zmianie ukierunkowanej na budowanie kultury organizacyjnej oraz systemu zarządzania na ciągłym dążeniu do zwiększania wartości tworzonej dla klienta i interesariusza poprzez eliminowanie marnotrawstwa, w tym ekomarnotrawstwa. Wdrażają ją m.in. uniwersytety w Cambridge czy Oxfordzie.

Od kilku lat, tradycyjnie w drugiej połowie czerwca, organizowana jest największa w Polsce konferencja poświęcona tej tematyce. W tym roku odbędzie się XI edycja Seminarium praktyczno-naukowego LeanHE Poland. Wydarzenie adresowane jest do osób zainteresowanych koncepcjami nieustannego doskonalenia w uczelniach oraz podmiotach szkolnictwa wyższego, tj. nauczycieli, badaczy, pracowników administracyjnych, specjalistów ds. doskonalenia, jakości, zarządzania procesami, konsultantów, coachów, mentorów, studentów.

Tematem przewodnim tegorocznej odsłony są dobre praktyki zarządcze (lean management), projektowe (lean transformation) i narzędziowe (lean toolbox) w instytucjach szkolnictwa wyższego. Oprócz prelekcji zaplanowano także warsztaty z udziałem specjalistów z branż usługowych. Będą poświęcone m.in. mapowaniu procesów metodą makigami, radzeniu sobie z danymi i przygotowywaniu raportu oraz mądremu wprowadzaniu zmian.

W ramach konferencji, na podstawie zgłoszeń dobrych praktyk opracowanych przez uczestników konferencji i przedstawicieli biznesu branż usługowych, powstanie Księga Dobrych Praktyk LHE Poland.

XI Seminarium praktyczno-naukowe LeanHE Poland odbędzie się w dniach 24–25 czerwca na Politechnice Gdańskiej. Organizowane jest w ramach działań globalnej sieci LeanHE oraz jej lokalnej dywizji w Polsce LeanHE Poland. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”.

Wydarzenie dedykowane jest wszystkim osobom związanym ze szkolnictwem wyższym, którym zależy na dostarczeniu klientom tego czego potrzebują w najprostszy możliwy sposób z poszanowaniem pracowników, a w szczególności:

➞ Szefom Zespołów uczelni wyższych, w tym Dziekanom i Kierownikom Katedr,

➞ Szefom i Pracownikom administracyjnym wydziałów oraz działów centralnych,

➞ Pracownikom instytucji szkolnictwa wyższego – PAN, Instytutom naukowym,

➞ Ministerstwu i jego agendom, NCN, NCiBR i innym grantodawcom,

➞ Podmiotom okołouczelnianym – np. spin – offy,

➞ Młodym Przedsiębiorcom akademickim, inkubatorom przedsiębiorczości itp.

Rejestracja na wydarzenie