W piątek, 20 maja w godzinach 9:00 - 15:00 Wydział Zarządzania i Ekonomii wraz z partnerami:

  • Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Toruniu
  • Instytutem Badań Gospodarczych
  • Forum Myśli Instytucjonalnej
  • Towarzystwem Naukowym w Toruniu

zorganizował konferencję adresowaną do młodych ekonomistów, w szczególności studentów i doktorantów pt. Problemy gospodarki światowej.

Więcej o konferencji