Biuro Karier świadczy usługi studentom i absolwentom Politechniki Gdańskiej w zakresie doskonalenia umiejętności pozwalających im wejść na rynek pracy poprzez podjęcie odpowiedniego zatrudnienia lub otworzenie własnego biznesu. 

Więcej informacji o Biurze Karier PG

Oferujemy:

  • bazę ofert pracy, staży i praktyk zawodowych na portalu Career Center;
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej;
  • pomoc w planowaniu ścieżek kariery zawodowej;
  • pomoc w zakresie doradztwa biznesowego;
  • aktualności o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • warsztaty tematyczne z zakresu wejścia na rynek pracy i przedsiębiorczości;
  • spotkania z pracodawcami.