Międzywydziałowe Koło Naukowe Project Management | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Międzywydziałowe Koło Naukowe Project Management

Międzywydziałowe Koło Naukowe Project Management

Cel i misja koła

Międzywydziałowe Koło Naukowe Politechniki Gdańskiej Project Management zrzesza najaktywniejszych studentów wszystkich wydziałów Politechniki Gdańskiej, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania  w  dziedzinie zarządzania projektami m.in. poprzez ich realizację. Współpracując z różnymi organizacjami związanymi z dziedziną Zarządzania Projektami m.in. International Project Management Association Polska nasza organizacja promuje i szerzy ideę zarządzania projektami wśród młodych, ambitnych studentów. Cele Koła można zidentyfikować poprzez dwa główne obszary:

1. Pierwszym z nich jest wyłonienie nowych członków i zapoznanie ich z tematyką zarządzania projektami. W tym celu co roku organizowana jest rekrutacja. Następnie organizowany jest wyjazd szkoleniowy podczas, którego nowi członkowie mają okazję lepiej się poznać, a także usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania projektami.

2. Drugim obszarem jest realizacja corocznych projektów.

Opiekun i dane kontaktowe
Nabór

Nabór jest stały, OTWARTY dla wszystkich Wydziałów PG.

Opis zrealizowanych projektów i inicjatyw
  • Organizacja szkoleń z tematyki zarządzania projektami;
  • Organizacja konkursów / wydarzeń popularyzujących zarządzanie projektami.