MarketWave – Koło Naukowe Marketingu | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

MarketWave – Koło Naukowe Marketingu

MarketWave – Koło Naukowe Marketingu


Cel i misja koła

Celem Koła Naukowego „MarketWave” jest poszerzanie zainteresowań i umożliwienie twórczej pracy w dziedzinie Marketingu. Skupiamy się głównie na obszarze Digital marketingu, który w dzisiejszych czasach jest pierwszoplanową postacią pomagającą firmom dotrzeć do konsumentów oraz budować z nimi trwałe relacje. Oceniamy możliwości rynku, badamy jego potrzeby i staramy się je zaspokoić przy wykorzystaniu cyfrowych kanałów komunikacji.

Aktywnie prowadzimy rekrutację, aby wyłonić nowych członków, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie szeroko pojętego marketingu. Realizujemy wiele projektów dających nowe spojrzenie na wartość strategii marketingowych oraz ich wpływu na zaspokajanie potrzeb i osiąganie zysku przez przedsiębiorstwa.

Opiekun koła
Nabór

Nabór jest otwarty. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

Opis realizowanych projektów i inicjatyw:
  • organizacja konferencji marketingowych,
  • przeprowadzanie konkursów oraz wydarzeń popularyzujących wykorzystywanie Digital marketingu,
  • współorganizacja warsztatów DEMS – Developing E-marketing Skills for Business Market,
  • przeprowadzanie badań skupiających się w szczególności na wpływie marketingu cyfrowego na zachowania konsumentów.