Koło Naukowe Innowacji

Cel i misja koła

Celem koła jest realizacja projektów związanych z szeroko rozumianą tematyką przedsiębiorczości oraz z innymi obszarami ekonomii, finansów i zarządzania. Koło działa na wydziale od 2013 r. (z krótkimi okresami zawieszenia działalności), wcześniej jako zespół Enactus PG.

Opiekunowie i dane kontaktowe

Opiekunem koła jest dr hab Adam Marszk, prof. uczelni, amarszk@zie.pg.edu.pl

Kanał na Instagramie

Nabór

Nabór jest otwarty. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: amarszk@zie.pg.edu.pl

Zrealizowane projekty i inicjatywy
  • udział w Tygodniu Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG (m.in. organizacja wykładów) oraz Akademickich Dniach Przedsiębiorczości (gra terenowa dla licealistów);
  • udział w programie Enactus Poland w latach 2013-2017, w tym prezentacja zrealizowanych projektów w finale konkursu krajowego Enactus w 2016 r.;
  • czerwiec 2015 r. - ogólnopolska konferencja dla zespołów Enactus i studentów PG oraz UG na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, pod nazwą „Enactus Summer Summit”, zorganizowana we współpracy z zespołem Enactus UG oraz GPEC, Bigram, Project Management Institute;
  • lata 2020-2023 - udział w konkursach „CFA Institute Research Challenge” oraz „Ethics Challenge”, organizowanych przez CFA Society Poland;
  • lata 2020-2021 - cykl spotkań dotyczących egzaminu CFA, prowadzonych przez opiekuna, obejmujących obszary z pierwszego poziomu egzaminu CFA: Ethics, Economics, Quantitative Methods.
Wybrane planowane działania
  • przygotowanie do udziału w konkursach CFA Society Poland;
  • spotkania dotyczące egzaminu CFA;
  • współorganizacja spotkań Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii (KASE) Gdańsk;
  • reaktywacja zespołu Enactus PG i realizacja projektów z zakresu przedsiębiorczości studenckiej.