Zespół | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Zespół

Profesorowie

dr hab. Przemysław Banasik, prof. uczelni - Kierownik Katedry

prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka

dr hab. Łukasz Sienkiewicz, prof.uczelni

dr hab. Julita Wasilczuk, prof. uczelni

dr hab inż. Krzysztof Zięba, prof. uczelni

Adiunkci

dr Barbara Geniusz-Stepnowska

dr Beata Krawczyk-Bryłka

dr inż. Marita McPhillips

dr Magdalena Popowska

dr inż. Anita Richert-Kaźmierska

dr Katarzyna Stankiewicz

dr Michał Tomczak - Zastępca Kierownika Katedry

dr Mariusz Zaborowski

dr Paweł Ziemiański

Asystenci i doktoranci

mgr Jakub Golik

mgr Magdalena Licznerska