Światowy Tydzień przedsiębiorczości

Zjazd Katedr Przedsiębiorczości i Innowacji

Konferencja Research in Entrepreneurship and Small Business (RENT)