Do najważniejszych obszarów stanowiących pole poszukiwań badawczych pracowników Katedry należą:

a. Prawne i zarządcze aspekty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorcy
 • zagadnienia prawne związane z uruchamianiem i prowadzenie działalności gospodarczej, w tym realizowaniem także zamówień publicznych;
 • przedsiębiorca jako pracodawca;
 • zarządzanie kapitałem ludzkim oparte na dowodach;
 • zarządzanie talentami;
 • pomiar kapitału ludzkiego;
 • podejmowanie decyzji menedżerskich i personalnych;
 • neuroróżnorodność we współczesnym środowisku pracy;
 • różnorodność w zespole i style zachowań liderskich;
 • zarządzanie zespołem liderskim.
b. Psychologiczne aspekty przedsiębiorczości
 • intencje przedsiębiorcze;
 • użyteczność i skłonność do ryzyka;
 • zaufanie w negocjacjach i w zarządzaniu;
 • zespoły przedsiębiorcze;
 • przedsiębiorczość kobiet, osób młodych oraz w wieku 50+;
 • motywacje i cele przedsiębiorcze;
 • przedsiębiorczość zrównoważonego rozwoju;
 • przedsiębiorczość regionalna;
 • innowacje otwarte i nietechnologiczne.  
c. Ekonomiczne i polityczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw
 • sektor małych i średnich przedsiębiorstw;
 • współpraca sieciowa;
 • klastry przemysłowe;
 • polityka regionalna;
 • ekonomia starzenia się;
 • polityka senioralna;
 • wpływ zmian technologicznych, społecznych i ekonomicznych na rynek pracy;
 • kompetencje pracownicze a współczesny rynek pracy.
d. Społeczne aspekty biznesu
 • społeczna odpowiedzialność biznesu.

Spis publikacji