Projekty | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Projekty

Obecnie prowadzone projekty

"OPENINNOPRO-Open Innovation Profile for Digital Transformation in the Baltic Sea Region"

Projekt finansowany z programu Scandium IDUB 2021-2023, Termin realizacji: 11.2021 - 08.2023, Kierownik dr inż. Marita McPhillips

Celem projektu badawczego jest zidentyfikowanie i zmapowanie cech współpracy w ramach Otwartych Innowacji (OI) w kontekście transformacji cyfrowej. W oparciu o elementy Europejskich Ram Kompetencji w zakresie Przedsiębiorczości, badanie wyznacza profil kompetencyjny, który zawiera listę kluczowych kompetencji do zarządzania i przyspieszania wspólnej wymiany wiedzy wspierającej model Otwartych Innowacji. Ponadto identyfikowane są studia przypadków i rekomendacje dotyczące wdrażania wyników w różnych obszarach: badawczym, przemysłowym, politycznym i edukacyjnym. Tym samym projekt przyczynia się do tworzenia inteligentnych środowisk, w których przedsiębiorstwa z powodzeniem wykorzystują otwarte innowacyjne systemy współpracy. 


NOMM „Model dojrzałości organizacyjnej do wspierania zatrudnialności osób neuroróżnorodnych”

2021/43/B/HS4/00499, NCN OPUS, (2022-2024)

Neuroróżnorodność to dowolny rodzaj przetwarzania poznawczego lub sposobu nadawania sensu światu, który odbiega od „typowych” sposobów myślenia i bycia. Do społeczności osób neuroróżnorodnych zaliczają się m.in. osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi), dysleksją, dyspraksją, czy Zespołem Tourette’a. Niektóre z tych osób mają problemy ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Celami projektu są: Identyfikacja i analiza kluczowych barier dla zatrudnialności oraz korzyści z zatrudniania osób neuroróżnorodnych. Identyfikacja składowych procesu osiągania dojrzałości organizacyjnej do zatrudniania osób neuroróżnorodnych. Opracowanie modelu dojrzałości organizacyjnej wspierającego zatrudnialność osób neuroróżnorodnych (NOMM).

Kierownik projektu: dr Michał Tomczak

Program finansujący: OPUS

Projekt realizowany w  Katedra Przedsiębiorczości zgodnie z porozumieniem UMO-2021/43/B/HS4/00499

Link do strony projektu


Newcomers@Work Newcomers@Work: Zwiększanie zatrudnialności młodych uchodźców oraz migrantów, którzy nie pracują, nie uczą się, nie studiują i nie dokształcają się

Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Sienkiewicz   Program finansujący: ERASMUS +

Projekt realizowany w Katedra Przedsiębiorczości


Zrealizowane projekty

Age@Work Age@Work- Budowa kompetencji w zakresie zarządzania wiekiem i zarządzania zasobami ludzkimi

Kierownik projektu: dr inż. Anita Richert-Kaźmierska   Program finansujący: Europejska Współpraca Terytorialna

Projekt realizowany w Katedra Przedsiębiorczości zgodnie z porozumieniem #S043 z dnia 2020-09-25


Brak Wiele znaczeń zrównoważonego rozwoju: analiza raportów branży lotniczej

Kierownik projektu: Eljas Johansson   Program finansujący: PRELUDIUM

Projekt realizowany w Katedra Przedsiębiorczości zgodnie z porozumieniem UMO-2019/35/N/HS4/04367 z dnia 2020-06-25


Doskonalenie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w cyfrowym środowisku pracy pod kątem potrzeb osób ze spektrum zaburzeń autystycznych - badanie wstępne

Kierownik projektu: dr Michał Tomasz Tomczak   Program finansujący: MINIATURA

Projekt realizowany w Katedra Przedsiębiorczości zgodnie z porozumieniem DEC- 2019/03/X/HS4/00304


Wybór ścieżki kariery: modelowanie funkcji oczekiwanej użyteczności.

Kierownik projektu: mgr Jakub Golik   Program finansujący: PRELUDIUM

Projekt realizowany w Katedra Przedsiębiorczości zgodnie z porozumieniem UMO-2018/31/N/HS4/03310 z dnia 2019-06-24


MZP Efektuacyjny model zespołu przedsiębiorczego. Jak działają przedsiębiorcze zespoły odnoszące sukces.

Kierownik projektu: dr Beata Krawczyk-Bryłka   Program finansujący: OPUS

Projekt realizowany w Katedra Przedsiębiorczości zgodnie z porozumieniem UMO-2017/25/B/HS4/01507 z dnia 2018-01-24