Tematyka zajęć na studiach I i II stopnia obejmuje następujące przedmioty:
 • Prawo Pracy
 • Elementy Prawo
 • Prawo Cywilne
 • Przedsiębiorczość
 • Ochrona Własności Intelektualnej
 • Zarządzanie małą firmą
 • Prawo zamówień publicznych
 • Ekonomia sektora MŚP
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Negocjacje i komunikacja wewnętrzna
 • Essentials of Micro- and Macroeconomics
 • Qualitative Data Analysis Methods
 • Introduction to Entrepreneurship
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Entrepreneurship & Creativity
 • Are you a Strategic Thinker?
 • Comunication &Negotiations
 • Management Psychology
 • Psychologia zarządzania
 • Elements of law
 • Intellectual property protection
 • Essentials of Micro and Macroeconomics
 • Macroeconomics