Doskonalenie metod badawczych | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Doskonalenie metod badawczych

Nasze założenia są ambitne, chcemy aktywnie uczestniczyć w zmianach współczesnego świata i upowszechniać aktualną wiedzę. Dlatego ważne jest, aby nasze badania były prowadzone w sposób rzetelny i metodycznie poprawny. W celu utrzymania wysokiej wiarygodności naszych badań, dbamy o rozwój warsztatu naukowego i postaw etycznych wszystkich badaczy, zwłaszcza tych rozpoczynających swoją przygodę naukową. Dobrą ku temu okazją, są organizowane przez nas konferencje naukowe i warsztaty dla doktorantów.

Konferencje naukowe:

Międzynarodowa konferencja Entime - Entrepreneurship in Modern Economy

This conference is designed to bring together cutting-edge views of academics from various fields of entrepreneurship, international business and small business. 

Więcej o konferencji

Konferencja Qualitas

Konferencja Qualitas dedykowana jest szeroko rozumianej jakości i produktywności, zrzesza grono naukowe, praktyków oraz studentów w celu szerzenia wiedzy oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Więcej o konferencji

Konferencja Problemy gospodarki światowej

Problemy globalne to zagadnienia, które odnoszą się do całej gospodarki światowej i do całej ludzkości, a ich skala ma charakter ponadnarodowy, ponadregionalny. Odbijają się one jednak na funkcjonowaniu poszczególnych regionów i zarazem przedsiębiorstw. Powyższa tematyka rodzi wiele dylematów, które powinny być poddane dyskusji naukowej. 

Więcej o konferencji