Profesorowie

dr hab. David Duenas-Cid, prof. uczelni

dr Elsa Estevez, prof. wizytujący

dr Tomasz Janowski, prof. uczelni, Kierownik Katedry

dr hab. inż. Rafał Leszczyna, prof. uczelni

dr Adegboyega Ojo, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski

Adiunkci

dr Anna Baj-Rogowska

dr inż. Jakub Chabik

dr inż. Magdalena Ciesielska

dr inż. Radosław Drozd

dr inż. Igor Garnik

dr inż. arch. Karolina Krause-Brykalska

dr Grażyna Musiatowicz-Podbiał

dr inż. Sławomir Ostrowski

dr inż. Krzysztof Redlarski, Zastępca Kierownika Katedry

dr Nina Rizun

dr Nadzeya Sabatini

dr inż. Anna Maria Trzaskowska

dr inż. Sebastian Wilczewski

dr inż. Bartosz Woliński

dr inż. Kamil Brodnicki

Starsi wykładowcy

mgr inż. Jerzy Grabosz (emerytowany)

Asystenci i doktoranci

mgr Jaromir Durkiewicz