Dydaktyka | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Dydaktyka

Katedra realizuje zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów, prowadzi prace licencjackie i magisterskie. Zajęcia i dyplomy prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Historia filozofii, fenomenologia i neokantyzm
 • Filozofia
 • Historia filozofii
 • Logika
 • Logika pragmatyczna dla inżynierów
 • Filozofia techniki
 • Etyka biznesu
 • Etyka
 • Business Ethics
 • Introduction to Cognitive Science
 • Logic and Epistemology
 • Ethics
Filozofia społeczna i polityczna
 • Filozofia społeczna
 • Socjologia
 • Elements of Asian history, culture, society and economy
 • Sociology
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Tolerancja w Europie
 • Antropologia ludów Europy
Ekonomia polityczna, sprawiedliwość dystrybutywna i globalne przemiany kapitalizmu
 • Filozoficzno-społeczny aspekty funkcjonowania kapitalizmu
 • Political Economy
 • Sustainable Development
 • Critical Management Studies
 • Economic Sociology
 • Public Sector Economics
 • Bezpieczeństwo energetyczne

Sekretariat Katedry

mgr Aleksandra Todorowicz pokój 307, budynek WZiE +48 58 347 24 46 aleksandra.todorowicz@zie.pg.edu.pl