Współpraca | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Współpraca

Zapraszamy do współpracy wszystkich (osoby, organizacje, przedsiębiorstwa) zainteresowanych tematyką:

  •     Etyka biznesu i CSR
  •     Komunikacja międzykulturowa w przedsiębiorstwie
  •     Kulturowo-polityczne uwarunkowania gospodarki a DFI
  •     Dynamika przekształceń współczesnego kapitalizmu
  •     Gospodarka i zarządzanie w ujęciu geostrategicznym

Współpraca może obejmować wspólne projekty badawcze, usługi zlecone, jak i szkolenia dotyczące wymienionych obszarów.

Zapraszamy do współpracy także osoby zainteresowane realizacją prac doktorskich dotyczących powyższych zagadnień.

Osoba do kontaktu: Andrzej Karalus, aka@zie.pg.gda.pl