Profesorowie

dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. uczelni - kierownik katedry

prof. dr hab. Jan Kreft, profesor

prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki, profesor

dr hab. Beata Basińska, prof. uczelni

dr inż. Marzena Grzesiak, prof. uczelni

dr hab. inż. Wioleta Kucharska, prof. uczelni

dr hab. inż. Aleksander Orłowski, prof. uczelni

dr hab. inż. Alicja Sekuła, prof. uczelni

dr hab. inż. Andrzej Szuwarzyński, prof. uczelni - Prodziekan ds. organizacji studiów

dr hab. inż. Małgorzata Zięba, prof. uczelni

Adiunkci

dr Elżbieta Karwowska - zastępca kierownika katedry

dr Franciszek Kutrzeba

dr Marta Szeluga-Romańska

dr Joanna Szulc

Doktoranci

mgr inż. Narek Parsamyan

mgr Kamila Adamowicz

mgr Eljas Johansson

mgr Martyna Gonsiorowska

mgr Ewa Stolarek-Muszyńska

mgr Denis Akulicz

mgr Barbara Cyrek (Uniwersytet Jagielloński)

mgr Monika Hapek (Uniwersytet Jagielloński)

mgr Mariana Fydrych (Uniwersytet Jagielloński)